Service Fabric, dzień 3 – Podstawowa terminologia

Krótko o podstawowych, najważniejszych terminach używanych w trakcie zajmowania się Service Fabric:

  • Node – węzeł – proces runtime usługi Service Fabric, w praktyce – pojedyncza maszyna (w przypadku Azure – wirualna),
  • Cluster – klaster – zestaw węzłów (o wysokiej dostępności, niezawodności itd…),
  • Application – aplikacja – zbiór usług, mikroserwisów,
  • Service – usługa, mikroserwis – jednostka dostarczająca jakieś konkretne funkcjonalności
  • Partition – partycja – usługa może posiadać wiele partycji, tzn. być uruchomiona w wielu instancjach w klastrze, ten mechanizm służy do zarządzania obciążeniem – load balancing pomiędzy wieloma instancjami tej samej usługi,
  • Replica – replika – redundancja w ramach instancji (partycji) usługi, mechanizm służy do zapewnienia ciągłości działania – płynne przełączanie pomiędzy Primary i Secondary zarówno w trakcie wyłożenia się procesu usługi jak i w przypadku deployowania updatu.

Tyle na razie. Do tych jeszcze wrócimy, nadejdzie też parę nowych.

Dodaj komentarz