Service Fabric, dzień 4 – Service/Actor API

Service Fabric udostępnia dwa frameworki do tworzenia mikroserwisów w swoim obrębie:

  • Reliable Service API – pozwala na bezpośredni dostęp do elementów Service Fabric jak połączenia czy stosy komunikacyjne,
  • Reliable Actor API – jednowątkowy, asynchroniczny model programowania z wykorzystaniem, a jakże, aktorów. Pozwala implementować aktora jak jednowątkowy singleton.

Różnią się przede wszystkim tym, że Actor API jest frameworkiem wyższego poziomu, operującym na wyższym poziomie abstrakcji.

Takie dwupoziomowe podejście to ciekawa opcja. Można wykorzystać bardziej przystępny, intuicyjny model do tworzenia nawet skomplikowanych projektów czy do sprawnego wykonania proof of concept albo użyć niższego poziomu jeśli chce się wycisnąć z usługi jej maksimum i przede wszystkim mieć pełną kontrolę nad wszystkim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.