Service Fabric, dzień 5 – Model aplikacji

Wiemy już, że aplikacja Service Fabric składa się z serwisów. Jak to jest jednak wszystko opisane? Za opis całości aplikacji odpowiada jej manifest, którego zadaniem jest zebrać informacje o wszystkich serwisach w aplikacji oraz o ich rozłożeniu w klastrze Service Fabric. Oprócz serwisów, o których głównie myślimy tworząc aplikację (czyli naszych) manifest zawiera też sekcję dla serwisów domyślnych, które Service Fabric uruchamia automatycznie.

A co z serwisem? Ten składa się z trzech elementów – kodu, konfiguracji, danych. Kod to rzecz jasna pliki wykonywalne serwisu. Konfiguracja może być zmieniana w run time. Dane są to informacje statyczne wykorzystywane przez usługę. Każdy z trzech elementów zebrany jest w niezależną od pozostałych paczkę.
Całość każdego serwisu także opisana jest manifestem, do którego odniesienie znajduje się w manifeście aplikacji.

Wszystkie manifesty, zarówno serwisów jak i aplikacji, mają postać plików XML (podobnie jak konfiguracja serwisu) i są niezależnie wersjonowane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.