Service Fabric, dzień 6 – Przegląd podsystemów, cz.1

W poprzednim wpisie była mowa o usługach domyślnych w manifeście. Jakie usługi oferuje nam out of the box Service Fabric? Trochę tego jest, dodatkowo serwisy systemowe są pogrupowane w podsystemy, odpowiedzialne za różne aspekty działania klastra.

Jednym z ciekawszych podsystemów z punktu widzenia użytkownika jest z pewnością Reliability subsystem, który odpowiada za utrzymanie wysokiej dostępności aplikacji uruchomionych w Service Fabric i składa się z trzech usług systemowych:

Failover manager – reaguje na dodawanie i znikanie węzłów, wyrównuje obciążenia w przypadku dodania węzła i rekonfiguruje repliki w przypadku jego utraty,

Resource Balancer – odpowiada za zbieranie danych o obciążeniu i przekazywanie ustalonych na ich podstawie rekomendacji do Failover managera,

Replicator – pilnuje prawidłowej replikacji serwisów, zajmuje się także zachowaniem spójności stanów pomiędzy replikami serwisów stateful.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.