Service Fabric, dzień 8 – Przegląd podsystemów, cz.2

Kolejnym z podsystemów w Service Fabric jest Management subsystem. Jest on odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia aplikacji na co składa się tworzenie, patchowanie, updatowanie i usuwanie zasobów.
Jest to główny podsystem, z którym pracuje się poprzez PowerShella czy API.
On także składa się z kilku elementów:

Image store – usługa do składowania i dystrybucji paczek aplikacji. Zapewnia rozproszony system plików przechowujących ww. paczki,

Health manager – Service Fabric posiada własny model “zdrowia”, czy też, nazwijmy to, jakości działania usługi, na który składają się informacje przekrojowo zbierane z różnych elementów całego klastra. Ta usługa udostępnia swojemu podsystemowi dane oraz zdarzenia umożliwiające reakcję i podejmowanie odpowiednich decyzji służących zapewnieniu dostępności aplikacji,

Cluster manager – ta usługa współpracuje z inną – Failover manager – w celu umieszczania aplikacji na węzłach klastra. To ona technicznie odpowiada za wspomniane na początku funkcjonalności podsystemu – od utworzenia do usunięcia zasobów.161

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.