JavaScript for AAD B2C custom UI – public preview

A news from the AAD B2C world at last! It’s only a preview but still – a new feature is a new feature.

Technically two features are moving to a public preview phase:

  • Page contracts
  • JavaScript
Continue reading “JavaScript for AAD B2C custom UI – public preview”

Azure Media Analytics

Na tę usługę zwróciłem uwagę już dawno, chociaż nie zajmuję się multimediami w Azure na co dzień. Jest tam mnóstwo ciekawych funkcjonalności korzystających pod spotem także z Cognitive Services. Automatyczne dodawanie napisów w wielu językach do filmu czy wykrywanie niedozwolonych treści w materiale wizualnym to tylko część z nich. Teraz doszła kolejna bardzo ciekawa opcja, którą szczególnie powinny być zainteresowane instytucje publiczne – Face Redaction. Usługa, która na razie będzie publicznym preview (bezpłatnym!) polega na automatycznym wykrywaniu i śledzeniu twarzy w materiale wideo w celu zabezpieczenia prywatności wizerunku osób. Oczywiście konfiguracja będzie pozwalała na ingerencję w wynikowe wideo, wybór osób, których wizerunek ma zostać ukryty oraz ręczne korekty w przypadku trudnych materiałów.

Tutaj można znaleźć demonstrację jej możliwości.