Co zanim wejdziemy w PaaS? Radzi IBM.

Żeby nie było, że tak tylko Azure i Azure, staram się czasami przynajmniej zerknąć co inni mają, albo co piszą. Dziś wstępniak do wykorzystania i wdrożenia PaaS na blogu Cloud Computing IBMa. Wpis jest pewną zachętą do zapoznania się z większym materiałem, który IBM już dość dawno udostępnił – Practical Guide to Platform as as Service. Sedno stanowi osiem wybranych cech technicznych i organizacyjnych korzystania z PaaS, nad którymi dobrze pochylić się przed podjęciem decyzji o migracji aplikacji na platformę chmurową. Techniczne dotyczą głównie architektury, sposobów działania usług, kontenerów integrowania systemów. Organizacyjne z kolei narzędzi i metod pracy nad tworzeniem projektu (zastosowanie agile, nowe narzędzia developerskie oraz inne podejście do deploymentu).

Całość wraz z linkiem do wspomnianego wyżej guide’a tutaj:
https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2016/09/acquiring-using-paas/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.