Service Fabric, dzień 7 – Load Balancer

Wiele maszyn uruchomionych w klastrze, wiele serwisów i replik uruchamianych pod różnymi adresami i słuchającymi na różnych portach stanowi pewne wyzwanie z punktu widzenia klienta wykorzystującego jednolitą aplikację, w której ww. powinny być zupełnie przezroczyste.

Rozwiązać ten problem można na różne sposoby, np. gateway z automatycznym wykrywaniem instancji serwisów. W przypadku Service Fabric najprostszym rozwiązaniem jest jednak Load Balancer, który otrzymujemy out-of-box. Kieruje on ruch jedynie do poprawnie funkcjonujących instancji serwisów (ma wiedzę o ich stanie), co zapewnia wspomnianą już przezroczystość dla klienta – ta funkcjonalność jest jego domyślną i standardową. Posiadając wiedzę o instancjach reaguje oczywiście także na zmianę ich liczby, czyli zapewnia skalowanie aplikacji. Dodatkowo umożliwia też skonfigurowanie takiego mechanizmu jak partycjonowanie ruchu pozwalając na “ręczne” kierowanie określonych żądań do określonych węzłów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.